top of page

ORTOFOTOMAPY

Zaawansowane mapy terenu, w wysokiej rozdzielczości, do wykonania których potrzeba od min. kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy zdjęć w zależności od rozległości terenu – dostarczamy kompletną ortofotomapę zrealizowaną w programie APS lub surowy materiał (zdjęcia zapewniające odpowiednie pokrycie terenu) oraz numeryczne modele terenu

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii pozwalającej nakładać uzyskany materiał fotograficzny na model terenu, nasza fotomapa  cechuje się wysoką dokładnością. Uzyskane w ten sposób zobrazowania precyzyjnie oddają kształty, rozmiary oraz odległości. Doskonale sprawdzają się m.in. w:

-branży drogowej oraz budowlanej na etapie projektowania oraz inwentaryzacji obiektów;

-ochronie środowiska jako źródło informacji o środowisku i jego zasobach;

-branży reklamowej przy sporządzaniu fotomap i planów sytuacyjnych;

-górnictwie odkrywkowym jako źródło danych przestrzennych;

-administracji publicznej przy sporządzaniu map gmin, miast, powiatów w tym map atrakcji turystycznych;

-branży energetycznej przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych związanych z infrastrukturą techniczną;

-korporacjach krajowych i międzynarodowych przy analizach danych przestrzennych w celu wyboru najlepszej lokalizacji pod inwestycje;

-w firmach deweloperskich przy sporządzaniu wizualizacji oferty mieszkaniowej;

-i w wielu innych branżach, które szerzej opisujemy w naszej ofercie.

Współpracujemy z;

ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI, MIASTAMI, GMINAMI, KORPORACJAMI,FIRMAMI DEWELOPERSKIMI

Standardowa usługa obejmuje:

– projekt nalotu fotogrametrycznego

– realizacja materiału w ustalonym terminie

– wykonanie nalotu i zebranie materiału zdjęciowego

-konsultacje przy planowaniu przebiegu lotu
– dojazd i przemieszczanie się na miejscu realizacji,
– możliwość zrobienia ortofotomap w miejscach trudnodostępnych,

– szczegółowe konsultacje dotyczące zlecenia, wcześniejszy rekonesans w miejscu  filmowania oraz kalkulację kosztów

– pozyskanie przez firmę ProXdrone wszelkich niezbędnych pozwoleń, jeżeli takowe są wymagane na wykonywanie lotów w danym obszarze

– montaż filmu, edycja zdjęć ( na życzenie klienta i zgodnie z jego oczekiwaniami)

– dostarczenie gotowej ortofotomapy klientowi (w zależności od wielkości pliku: drogą   elektroniczną, pendrive lub DVD)

​​

bottom of page